Wędkowanie - Ownice - Lubuskie - Camping - Kempingi - Pole namiotowe - Wakacje - Agroturystyka - Pole Campingowe
Ryszard i Halina Stępień
66 - 436 Słońsk, Ownice, Wolności 40
gm. Słońsk, woj. lubuskie
tel: + 48 501 315 564
Strona główna


  • Ownice - malownicza wieś na Ziemi Lubuskiej, nad rzeką Lenką (Łęczą), leżąca 6 km na południowy wschód od Słońska. Przez Ownice biegnie droga lokalna, która łączy wieś z drogą nr 22.
  • Na uwagę zasługuje zabytkowy Kościół z XIX w oraz pozostałości progu wodnego po młynie wodnym.
  • pomnik przyrody: Głaz narzutowy - obwód 1120cm tzw. "Kamień Moritza". Na trasie Słońsk - Lemierzyce
  • pomnik przyrody: Topola czarna - obwód 653cm, wysokość 27m. Słońsk przy budynku przepompowni
  • pomnik przyrody: Dąb szypułkowy – obwód 460cm, wysokość 28m. Słońsk – park wiejski
  • pomnik przyrody: Lipa szerokolistna – obwód 380cm, wysokość 24m. Słońsk Plac Zamkowy.
  • W okolicy znajduje się Krajobrazowy Park Narodowy "Ujście Warty" o powierzchni 8000 ha. Park jest unikalną na skalę europejską ostoją ptaków wodnych i błotnych. Żyje tu prawie 240 gatunków ptaków, z czego około 160 to gatunki lęgowe, 34 gatunki ssaków i 390 gatunków roślin. W okresie wiosennym,letnim i jesiennym przebywa tu 100.000 perkozów, kaczek, mew, rybitw, siwek, kormoranów, gęgaw, ohar, łabędzi, a także tak rzadkich ptaków jak czaple -modronosa, biała, nadobne, bernikle - kanadyjska i bladolica, gęś tybetańska, kozarka, a wśród ptaków drapieżnych orzeł bielik.
  • Krajobraz ten można podziwiać ze specjalnie zbudowanej do tego celu ambony.
  • Na terenie parku wytyczono szlaki piesze i rowerowe oraz dwie ścieżki przyrodnicze: "Ptasim Szlakiem", prowadzącą przez najciekawsze tereny byłego rezerwatu "Słońsk", i "Przyrodniczy Ogród Zmysłów".
  • Piesza wycieczka po parku może trwać nawet cały dzień. Ze względu na podmokły teren trzeba włożyc gumowce


Władysławowo
Ownice - Lubuskie - Pole namiotowe - Campingi - Łowisko - Wędkowanie - Wczasy - Agroturystyka na ryby
Copyright by wakacje.agro.pl 2020 ICDR


4E9CD4